Belgian Air Shooters vzw
 
   
  Wat is Belgium Air Shooters eigenlijk voor een club
 
Belgian Air Shooters vzw is een nieuwe club opgericht in november 2011, afgekort "BAS vzw". Ze zal zich voornamelijk toespitsen op Field Target en Hunter Field Target (FT & HFT).
 
Onze doelstelling is schutters beter te begeleiden in deze twee disciplines en voor te bereiden op nationale en internationale wedstrijden. Aangezien er in België nog maar enkele clubs bestaan, en deze meestal gekoppeld zijn aan schietstanden waar men vuurwapens hanteert, wenst BAS vzw alleen schietdisciplines met lucht onder de aandacht te brengen van jong en oud. FT en HFT zijn hier de uitstekende disciplines toe.
 
Open veld, bos of heuvelachtig terrein, zelfs rond een vijver, zijn uiterst geschikte terreinen om deze discipline te beoefenen. Aangezien de gebruikte geweren enkel met lucht functioneren, en een minimum aan geluid (bijna geruisloos) produceren, bieden zij een enorm voordeel.
 
Bij iedere sport schuilt wel één of ander risico doch onze discipline beperkt deze tot een minimum; De gebruikte pellets zijn veel minder gevaarlijk dan kogels door hun veel kortere draagwijdte en lagere snelheid. BAS vzw zal zijn leden de nodige tucht en discipline aan de dag laten leggen om een maximale veiligheid te garanderen.
 
De discipline is een aangename vorm van recreatie voor jong en oud, ze kan zich evenwel uitbreiden tot deelname aan Belgische, Europese als Wereldkampioenschappen of enkel tot een mooie hobby.
 
 
Field Target

Field Target is een vorm van luchtgeweerschieten die pas sinds een 30-tal jaar bedreven wordt. Oorspronkelijk ontstaan als 'jachtsimulatie' in Engeland - de eerste Field Target-wedstrijd werd op 7 september 1980 in Sussex gehouden - heeft het zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een geheel eigen tak van sport, met eigen technieken en vaardigheden en eigen eisen aan het materiaal.
 
Het doel bij Field Target is dat het raakvlak van het "Field Target" wordt geraakt, een soort silhouet. Als de voorplaat ervan wordt geraakt gebeurt er niets, maar als het oranje raakvlak wordt geraakt, valt de hele constructie achterover. Als het doel valt, scoort de schutter een punt, als het niet valt scoort hij niets. Nadat het doel is gevallen, kan het eenvoudig (door aan het "reset-touw" te trekken) weer overeind worden gezet zonder dat de schutter daarvoor de baan op hoeft. Het interessante aan Field Target is dat de doelen op verschillende afstanden staan. Mede door het feit dat een luchtgeweer op wat grotere afstanden een behoorlijk ballistisch traject heeft, moet de schutter dus voor elke afstand weten hoe hij het richtpunt moet corrigeren, en het wordt nog interessanter wanneer de meteorologische factoren hun duit in het zakje gaan doen.
 
Een Field-Target-geweer moet overigens wel een stukje harder schieten dan een 10-meter-wedstrijdgeweer, al was het alleen maar om hard genoeg tegen het raakvlak aan te kunnen schieten om het doel te laten vallen. 225 meter per seconde, of 15 joule schotkracht, wordt ongeveer als het minimum gezien. Ter vergelijking: een 10-meter-match-geweer schiet ongeveer 150 meter per seconde. De maximale kinetische mondingsenergie is vastgesteld op 16,3 joule.
 
Field Target kan overigens niet worden beoefend zonder het gebruik van een goede richtkijker met een stevige vergrotingsfactor en een instelbare opening (scherpstelring). Door middel van de scherpstelring kan de schutter bepalen op welke afstand het doel staat, om vervolgens te bepalen hoe het richtpunt gecorrigeerd dient te worden voor de afstand. Algemeen wordt voor een serieuze competitie een 24 maal vergrotende kijker als minimaal beschouwd.
 
Field Target kan beoefend worden door vrouwen en mannen van 16 tot 88 jaar. Samen genieten van de natuur met een hoge inzet aan discipline in een gezonde omgeving. Deelname aan wedstrijden of als vrije ontspanning.
 
 
 
 
Contacteer ons op belgian.air.shooters@gmail.com of via telefoon (+32) 475 50 81 62